Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla

Obecní úřad :493 572 101

Starosta : 724 181 920

Jednotné tísňové číslo : 112

Policie ČR : 158

Hasiči : 150

Zdravotní záchranná služba : 155

Městská policie Jičín : 156 , 603 716 565

Policie ČR obvodní oddělení Sobotka : 493 571 433