Podpořené projekty

Podpořené projekty

Ministersvo pro místní podpořilo projekt:

2012 : Výstavba dětského hřiště na Samšině , dotace poskytnuta ve výši 172 229,- Kč

 

 

královéhradecký kraj podpořil následující projekty

2023 : z dotačního programu Obnovy venkova -23 POVU1 - oprava místních komunikací na Samšině

dotace poskytnuta ve výši 400 000,- Kč

z dotačního fondu královéhradeckého kraje na podporu pro udržení prodejny v obci Samšina

dotace poskytnuta ve výši 28 500,- Kč

2021 : z dotačního fondu královéhradeckého kraje na Podporu pro udržení prodejny v obci Samšina

dotace poskytnuta ve výši 25 000,-

2020-2021 :  Novostavba garáže v Samšině

dotace poskytnuta ve výši 900 000,- Kč 

Podpořené projekty garáž

2021 : Zakoupení sekacího ramene za traktor

dotace poskytnuta ve výši 60 000,- Kč

Podpořené projekty sekačka

2020 : z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod"- posílení kapacity rezervoáru obecního vodovodu v Samšině

dotace poskytnuta ve výši 400 000,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY vodárnaPODPOŘENÉ PROJEKTY vodárna

2019:z dotačního fondu královéhradeckého kraje na Odstranění kůrovcového dříví a výstavba oplocenky

dotace poskytnuta ve výši 92 950,- Kč

2019 : z dotačního fondu královéhradeckého kraje na Podporu pro udržení prodejny v obci Samšina

dotace poskytnuta ve výši 25 000,-

2018-2019 : z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" - dostavba vodovodu Plhov, Mackov

dotace poskytnuta ve výši 1 700 000,- Kč

2017 - 2018 : z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" - výstavba vodovodu Plhov, Mackov, Šalanda

dotace poskytnuta ve výši 3 200 000,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY vodárna   PODPOŘENÉ PROJEKTY vodárna

2016 - 2017 : z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod " - zpracování projektové dokumentace s názvem ,,Vodovod Samšina - Plhov "

dotace poskytnuta ve výši 300 000,- Kč

2016 : Z programu obnovy venkova :Výměna oken a vchodových dveří na budově OÚ Samšina čp. 54

dotace poskytnuta ve výši 53 100,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY úřad

z programu obnovy venkova : Oprava místních komunikací v obci Plhov,

dotace poskytnuta ve výši 419 600,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY komunikace   PODPOŘENÉ PROJEKTY komunikace   PODPOŘENÉ PROJEKTY komunikace

2015 : Zhotovení fasády na restauraci na Samšině (POV) ,dotace poskytnuta ve výši 339 800,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY fasáda    PODPOŘENÉ PROJEKTY fasáda

PODPOŘENÉ PROJEKTY fasáda    PODPOŘENÉ PROJEKTY fasáda

 

2012 : Dokončení stavebních úprav stávajícího objektu víceúčelového zařízení čp. 59 na Samšině (POV) , dotace poskytnuta ve výši 276 000,- Kč

2011 : Dostavba vodovodu Samšina , dotace poskytnuta ve výši 1 678 000,- Kč

2010 : Změna č.1 územního plánu Samšina

2009 : Instalace bezdrátového rozhlasového systému pro obce Samšina, Plhov a Drštěkryje (POV)

2009 :projekt - Prodloužení vodovodu na Samšině

2009 :projekt -  prodloužení vodovodu do Betlema

2007 : Realizace stavby : Vodovod Samšina- prodloužení vodovodu do Všelib

2007 : Realizace stavby : Vodovod Samšina

2007 : Fasáda na požární zbrojnici (POV)

2005 : Projekt : Vodovod Samšina

2005 : Oprava opěrné zdi hráze