Kulturní památky

Nejvýznamnější kulturní památky

 

Kostel sv.Václava

Zvonice

Fara čp.1

Socha sv. Jana Nepomuského

Socha p. Marie

 

 

 

Kostel sv. Václava

 

Kostel sv. Václava sestává celkem ze 4 částí; skoro čtveKostel sv.Václava v Samšiněrcové lodi, odsazeného k západu orientovaného presbytáře s konvexním závěrem tvaru polovičního oválu, odsazené příčně obdélné kruchty na východě, původního
středověkého presbytáře a konečně obdélné přízemní sakristie, přiložené k jižní
stranězápadního chóru. Presbytář, loď a kruchta
mají shodnou výšku, korunu
zdiva po obvodu obíhá vyložená korunní římsa shodné
profilace,pocházející z pozdně barokního období.
Sakristie
je podstatně nižší, od západu, jihu a východu ji obíhá
fabionová římsa.
Kostel sv.Václava je gotická stavba z poloviny 14. století
v letech 1785 – 87 provedena pozdně barokní přestavba
byl přistavěn současný západní presbytář a sakristie

 

 

Samšinská zvonice

 

Konstrukce je štenýřovo vzpěradlová pozdně gotických tvarů.Samšinská zvonice Je vystavěna „po šestirožním způsobu“. Zvonové patro je otevřené, ale přesahem stříšky dostatečně kryté. Patří zřetelně do 17.století. V plášti samšinského zvonu je zalita mince markrabí míšeňských Fridricha II. a Viléma III., kteří vládli společně v letech 1442-1445. Minci určil modrý abbé Josef Dobrovský.

 

 

 

 

Smírčí kříž

 

V roce 1Smírčí kříž782, kdy ještě nebyla postavena silnice ze Sobotkydo Jičína se muselo jezdit polní cestou přes Samšinu, jel tudy švarný jezdec a tu najednou jeho kůň klopýtl a jezdec spadl z koně a uvízl nohou ve třmenu. Kůň, který byl velice polekaný nezvyklým břemenem, začasoch svatého Vincencel ještě rychleji utíkat z vrchu a vlekl jezdce za sebou asi 1 000 kroků až k třicátému číslu, kde koně chytili, ale jezdce už nezachránili. Na památku tohoto neštěstí byla postavena roku 1782 socha svatého Vincence na hrobě nešťastníka a v místě kde kůň upadl byl postaven smírčí kříž.

 

 

 

 

Samšinská škola

 

V roce 1741 začala výstavba školy. V této době však nebyla dostavena, protože na našem území řádili Prusové a proto byla škola prozatím umístěna ve farní budově. Škola byla dokončena až v roce 1806 a v roce 1870 shořela. Až v roce 1891, kdy byl založen sbor dobrovolných hasičů a pod vedením Jana Pískače a Františka Hercika , začali s výstavbou nové školy a dokončili ji v roce 1895. V současné době je v budově školy umístěna restaurace. V roce 2011 proběhla výměna všech špaletových oken na okna plastová v celé budově

 

Pamětník padlým ve válce

 

Pamětník byl odhalen 13.června 1926 na památku šesti Pamětník padlým ve válcepadlým v první světové válce v letech 1914-1918. V této válce padli : Augusta František, Egrt František, Kalvach František, Pažout Antonín, Procházka Josef, Špalek Josef

 

 

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky