Úřední deska
Poděkování hejtmana
rozpočtové opatření č.
Schválený rozpočtový výhled 2020-2022
Schválený rozpočet na rok 2020
Zastupitelstvo 12 2019
rozpočtové opatření
návrh rozpočtového výhledu na 2020-2022
Návrh rozpočtu na rok 2020
rozpočtové opatření
rozpočtové opatření
VV ministerstvo zemědělství
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočotvé opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
Schválený závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtové opatření č.3
porovnání položek výpočtu ceny pro vodné
vzorky vody
veřejná vyhláška
rozpočtové opatření č.2
rozpočtovéo patření č.1
Záměr prodat pozemky v k.ú. Drštěkryje
schválený rozpočtový výhled na 2019-2021
schválený rozpočet na rok 2019
GDPR
nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkkem