Úřední deska
zastupitelstvo 4
informace o sčítání lidu
Hromadné očkování psů
VV Oznámení o vydání Aktualizace č.3 zásad územního rozvoje královéhradeckého kraje
VV agentura ochrany přírody a krajiny ČR- zahájení řízení
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Záměr prodat pozemek
Porovnání cen pro vodné za rok 2020
odpady 2021
Schválený rozpočtový výhled na 2021-2023
schválený rozpočet na rok 2021
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SAMŠINA
Výběrové řízení pronájem restaurace na Samšině
VV ministerstvo zemědělství
vzorky vody Samšina
vzorky vody Plhov
schválený závěrečný účet za rok 2019
GDPR
nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkkem