Úřední deska
VV ministerstvo zemědělství Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
VV agentura ochrany přírody
vzorky vody Plhov
vzorky vody Samšina
Záměr směnit pozemky v k.ú. Plhov
Záměr směnit pozemky v K.ú. Drštěkryje
VV finanční úřad
Schválený závěrečný účet za rok 2020
VV agentura ochrany přírody a krajiny ČR- zahájení řízení
Porovnání cen pro vodné za rok 2020
odpady 2021
Schválený rozpočtový výhled na 2021-2023
schválený rozpočet na rok 2021
GDPR
nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkkem