Úřední deska
Nařízení KHS 2-2020
Výsledky hlasování do kraje 2020
zastupitelstvo 10
nařízení KHS
nařízení
rozpočtové opatření č.3
VV ministerstvo zemědělství
rozpočtové opatření č.2
vzorky vody Samšina
vzorky vody Plhov
schválený závěrečný účet za rok 2019
Rozpočtové opatření č.1
Schválený rozpočtový výhled 2020-2022
Schválený rozpočet na rok 2020
GDPR
nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkkem