Úřední deska
Název, anotace
6.6.2023 6.6.2023 Dětský den
5.6.2023 5.6.2023 Setkání s českou písničkou2023
24.5.2023 24.5.2023 Závěrečný účet za rok 2022
18.5.2023 18.5.2023 Prodejna na Samšině
28.4.2023 28.4.2023 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2022.
27.4.2023 27.4.2023 Rozpočtové opatření č.2
20.4.2023 20.4.2023 VV město Jičín
20.4.2023 20.4.2023 VV Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
19.4.2023 19.4.2023 VV finanční úřad
19.4.2023 19.4.2023 VV oznámení o konání veřejného projednání Územního plánu Samšina
18.4.2023 18.4.2023 Oprava komunikace Samšina- Zámostí
16.4.2023 16.4.2023 nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
19.2.2023 19.2.2023 Rozpočtové opatření č. 1
17.2.2023 17.2.2023 Záměr koupit pozemky v k,ú Plhov
6.2.2023 2.4.2023 poplatek za psy
6.2.2023 2.4.2023 Odpady 2023
31.1.2023 31.1.2023 Upozornění svoz odpadů
14.12.2022 14.12.2022 schválený rozpočtový výhled na rok 2023-2025
14.12.2022 14.12.2022 schválený rozpočet na rok 2023
17.10.2022 17.10.2022 oznámení o revizi k.ú. Drštěkryje
20.5.2022 20.5.2022 vzorky vody Samšina 5 2022
20.5.2022 20.5.2022 Vzorky vody Plhov
16.5.2022 16.5.2022 Schválený závěrečný účet za rok 2021
10.2.2022 10.2.2022 oznámení o revizi k.ú. Samšina
10.2.2022 10.12.2022 Oznámení o revizi k.ú.Plhov
25.5.2018 25.5.2018 GDPR
Úřední deska - archiv změn