Úřední deska
VV ministerstvo zemědělství
rozpočtové opatření č.2
předpis vodné Samšina, Drštěkryje 6 2020
Předpis vodné Plhov 6.2020
vzorky vody Samšina
vzorky vody Plhov
Projednání Dubolka
schválený závěrečný účet za rok 2019
porovnání cen pro vodné
předpis odpady
Rozpočtové opatření č.1
Poděkování hejtmana
Schválený rozpočtový výhled 2020-2022
Schválený rozpočet na rok 2020
GDPR
nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkkem