Obec Samšina

Podpořené projekty

Podpořené projekty

Ministersvo pro místní podpořilo projekt:

2012 : Výstavba dětského hřiště na Samšině , dotace poskytnuta ve výši 172 229,- Kč

 

 

Královéhradecký kraj podpořil následující projekty :

2017 - 2018 : z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" - výstavba vodovodu Plhov, Mackov, Šalanda

dotace poskytnuta ve výši 3 200 000,- Kč

2016 - 2017 : z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod " - zpracování projektové dokumentace s názvem ,,Vodovod Samšina - Plhov "

dotace poskytnuta ve výši 300 000,- Kč

2016 : Z programu obnovy venkova :Výměna oken a vchodových dveří na budově OÚ Samšina čp. 54

dotace poskytnuta ve výši 53 100,- Kč

Podpořené projekty

z programu obnovy venkova : Oprava místních komunikací v obci Plhov,

dotace poskytnuta ve výši 419 600,- Kč

Podpořené projekty   Podpořené projekty   Podpořené projekty

2015 : Zhotovení fasády na restauraci na Samšině (POV) ,dotace poskytnuta ve výši 339 800,- Kč

Podpořené projekty    Podpořené projekty

Podpořené projekty    Podpořené projekty

 

2012 : Dokončení stavebních úprav stávajícího objektu víceúčelového zařízení čp. 59 na Samšině (POV) , dotace poskytnuta ve výši 276 000,- Kč

2011 : Dostavba vodovodu Samšina , dotace poskytnuta ve výši 1 678 000,- Kč

2010 : Změna č.1 územního plánu Samšina

2009 : Instalace bezdrátového rozhlasového systému pro obce Samšina, Plhov a Drštěkryje (POV)

2009 :projekt - Prodloužení vodovodu na Samšině

2009 :projekt -  prodloužení vodovodu do Betlema

2007 : Realizace stavby : Vodovod Samšina- prodloužení vodovodu do Všelib

2007 : Realizace stavby : Vodovod Samšina

2007 : Fasáda na požární zbrojnici (POV)

2005 : Projekt : Vodovod Samšina

2005 : Oprava opěrné zdi hráze  

Dnes je: 18.07.2018

Dnes má svátek: Drahomíra

Aktuality

Záměr směnit pozemky v k.ú. Plhov
více
Pozvánka na dětský den
více
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
více
vzorky vody duben
více
nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkkem
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Podpořené projekty
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (53%)
53%
Ujde to
odpověď Ujde to (14%)
14%
Nelíbí
odpověď Nelíbí (33%)
33%