Traktoriáda Plhov 2013

Traktoriáda Plhov 2013

Traktoriádu pořádalo občanské sdružení pod vedením p. Martina Karban z Plhova